1. 
VÍZIA SLOVENSKA  NA 20-3O ROKOV


Od vzniku Slovenskej republiky nebola schopná a ani ochotná žiadna politická garnitúra takúto ucelenú, odbornú víziu ponúknuť Slovensku - jej občanom či regiónom.

Krajina sa bez takejto vízie nedá úspešne a dlhodobo spravovať. Je veľmi dôležité, aby občan, regióny (podnikatelia, investori), zahraničie čitateľne vedeli, kam smeruje Slovensko, aké má byť o 20 -30 rokov, čo sú jeho priority, na čo sa bude sústreďovať z hľadiska krátkodobej, ale aj dlhodobej stratégie. Na tieto otázky potrebuje občan, a nie len ten, odpovede aj preto, aby sa mu vrátila nádej, aby vedel, kde môže vidieť svoju budúcnosť, perspektívu.

Dobrá a kvalitná vízia Slovenska potom automaticky modeluje všetky politiky štátu, dáva im dlhodobú koncepciu, logiku, perspektívu, hodnoty a obsah, a delí sa o ne s občanmi, susedmi, ale aj krajinami celého sveta.

Jasne ukazuje, kam sa Slovensko uberá, aké má byť, aké politické nástroje a mechanizmy musí štát použiť a využiť na to, aby cieľ dosiahol.

Vízia Slovenska musí vzniknúť v širokom tíme odborníkov, musí zahŕňať všetky politiky štátu, zohľadňovať vnútorné, ale aj geopolitické faktory. Rovnako musí prejsť verejnou diskusiou, či už odbornou alebo laickou.

Vízia Slovenska veľmi výrazne pomáha budovať identitu Slovenska (ktorá Slovensku žalostne chýba), určuje charakter krajiny a musí sa s ňou stotožniť odborná aj laická verejnosť.

Štát, ktorý nemá identitu, nemá ani charakter.

Potom je možné konštatovať, že taký štát je bezcharakterný. A to je veľmi negatívna emócia, ku ktorej, bohužiaľ, inklinuje pomerne veľká časť spoločnosti a často krát oprávnene.

Práve toto je potrebné zmeniť.

Okrem vízie Slovenska bude dôležité komunikovať krátkodobé aj strednodobé ciele Slovenskej republiky. Vypracovanie vízie Slovenska musí byť jednou z hlavných priorít