16. 

ÚRAD ŠTÁTNEJ SLUŽBY


Myslím si, že nadišiel čas na opätovné vytvorenie tohto úradu. Už navždy je potrebné zabrániť po každých voľbách celoplošným a kobercovým výmenám štátnych úradníkov na všetkých stupňoch riadenia, veľakrát až po "upratovačku".

Štátna správa sa musí profesionalizovať a stabilizovať. Štátny úradník potrebuje istoty, aby sa rozhodoval a pracoval profesionálne, odborne v prospech občanov, a nie v prospech politikov či ich lobistov, čoho sme už roky svedkami.

Štátny úradník potrebuje stabilitu, perspektívu a víziu svojho profesionálneho rastu.

Takýmto garantom pre štátnych úradníkov (rozumej aj regionálnych a samosprávnych) by mal byť Úrad pre štátnu službu.

Ak raz štátny úradník splní všetky kritériá na výkon v štátnej službe, musí mať garantované istoty. Mal by po primeranej skúšobnej dobe získať štátnu definitívu, ktorá ho má chrániť pred politickými rozmarmi politikov a musí mať pocit, že politici sa menia, ale on ostáva, ak si plní všetky povinnosti vyplývajúce zo Zákonníka práce a pracovnej zmluvy, či spĺňa podmienku bezúhonnosti pred zákonom.

Definitívou pracovníka štátnej a verejnej správy by časom mali disponovať odborníci a experti v čo najširšom meradle na všetkých stupňoch riadenia.

Musia prejsť výberovými konaniami, splniť kritériá a po skúšobnej dobe získať definitívu.

Politici by mali právo vymeniť a personálne obsadiť len najbližších svojich spolupracovníkov v rámci sekretariátov.

Len vzdelaný, skúsený, autonómny a charakterný štátny úradník dokáže spravovať veci verejné v prospech krajiny a jej obyvateľov.