6. 

ZDRAVOTNÍCTVO

Rovnako ako prinavrátiť Slovensku právny štát, je veľmi dôležité riešiť úlohu, postavenie a funkciu zdravotníctva ako ďalšej primárnej politiky štátu. Zdravotníctvo sa už minimálne 25 rokov pokúša postaviť na nohy, no neustále zlyháva.

Štát nebol schopný za tie roky zadefinovať, narysovať architektúru, ako má na Slovensku vyzerať, aké štandardy musí spĺňať a aká musí byť jeho dostupnosť. Vďaka tomu je zdravotníctvo neustále pod paľbou kritiky, panuje v ňom obrovská miera korupcie, zlyhávajú jeho funkcie, vytvára a neustále tlačí pred sebou obrovský dlh atď.

Ako má zdravotníctvo vyzerať v budúcnosti, samozrejme, vyplynie aj z vízie Slovenska.

V prvom rade zdravotníctvo potrebuje urobiť celoplošný hĺbkový audit či už štátnych, alebo súkromných poskytovateľov tak, aby sme konečne veľmi presne vedeli zadefinovať, kde sa nachádzame.

Vychádzajúc z tohto poznania bude nevyhnutné narysovať model spĺňajúci všetky európske normy a štandardy, ktoré sú zadefinované a fungujúce v iných vyspelejších krajinách.

Zdravotníctvo, jeho štruktúra a funkcia sa musia prekopať od základu, inak sa v ňom budeme točiť ako v bludnom kruhu. Nedá sa už do nekonečna vylepšovať niečo, čo nemá víziu. Tieto

zmeny musí navrhnúť tím odborníkov a expertov vrátane zahraničných - bez politických vplyvov.

Musí sa raz a navždy zadefinovať, aké poslanie v štáte má štátne a verejné zdravotníctvo. Jeho štandardy a úroveň, rovnako čo všetko musí poskytnúť ako verejnú službu svojmu občanovi atď.

Taktiež zadefinovať postavenie a úlohu súkromných poskytovateľov v štáte, kde je ich priestor, poprípade, aká je ich budúcnosť v systéme zdravotníctva.

Takisto bude nutné razantne sa vrátiť k fungovaniu zdravotných poisťovní či štátnych, alebo súkromných. Nastaviť parametre tohto vzťahu tak, aby bolo jasné, čo poskytuje štát (výlučne poplatky zo zákona na zdravotnú starostlivosť by mali smerovať do štátnej poisťovne a súkromné poisťovne v systéme budú plniť len úlohu doplnkových, poskytujúcich pripoistenie na istú formu nadštandardu).

Vízia a zmena zdravotníctva musí začať zdola, od siete lekárov prvého kontaktu či všeobecných alebo špecialistov. Oni sú základný pilier zdravotníctva pri liečení resp. manažovaní pacienta. Ak si zadefinujeme základnú dosku zdravotníctva, tak až potom môžeme projektovať ďalej či už profilizáciu nemocníc v regiónoch a okresoch. A tak pomerne presne vygenerovať jednotlivé štandardy nemocníc rôznych stupňov. Nie naopak.

Asi najvážnejšou témou okrem uvedeného je nevyhnutná stabilizácia zdravotníckeho personálu, bez toho nie je možná reforma. Zároveň architektúra reformy nám aj zadefinuje personálne potreby.

V zdravotníctve je už dnes relatívne dostatok peňazí, len štát ho musí začať efektívne riadiť, nastaviť jeho parametre a štruktúru a zamedziť bezbrehému rozkrádaniu a politickému ovplyvňovaniu. Občan sa musí zbaviť pocitu, že zdravie a lekársku starostlivosť ak si nekúpi, nemá šancu ich dostať na štandardnej európskej úrovni.

Rovnako bude potrebné venovať veľkú pozornosť výchove a vzdelávaniu lekárov a zdravotného personálu vrátane poslania univerzitných nemocníc, špecializovaných zdravotníckych zariadení, či vypracovať víziu podpory vedy a výskumu na zdravotníckych univerzitách.

Zdravý a spokojný národ je jeden z pilierov úspešnej krajiny.