Životné prostredie je obrazom spoločnosti a veľmi dôležitou témou, ktorej sa však treba venovať s veľkým rešpektom. Kapitola 11 programu "SLOVENSKO REGIÓNOV" je venovaná tejto téme. Pozrite si video a zapojte sa aj Vy svojimi podnetmi či pripomienkami, na ktoré Vám autor projektu bude rád osobne reagovať.

Cestovný ruch je téma, ktorej sa autor projektu "SLOVENSKO REGIÓNOV" JUDr. Fedor Flašík venuje samostatne, nakoľko túto problematiku vníma ako jednu z významných tém pre Slovensko. Dôvodov je viacero. Pozrite si video a tešíme sa na Vaše pripomienky, postrehy či otázky, ktoré Vám zodpovie priamo autor projektu.

Program Slovensko regiónov obsahuje aj kapitolu, v ktorej sa hovori o rodine a sociálnej politike. Je to téma veľmi citlivá a dôležitá, nakoľko zdravá a dobre fungujúca rodina je základom celej spoločnosti. Pozrite si ako to vidí JUDr. Fedor Flašík a pridajte svoje postrehy, námety či otázky, na ktoré sa už teraz veľmi tešíme.

Politika poľnohospodárstva, ktorá úzko súvisí s rozvojom vidieka a regiónu, bude prioritou programu.

V ďalšom diely programu Slovensko regiónov sa venujeme Školstvu. Zmena je nevyhnutná, nakoľko vidíme, že to stále nie je optimálny stav. Podľa autora projektu JUDr. Fedora Flašíka, by systém školstva potreboval zmeny, o ktorých hovorí vo videu. Ak by Ste mali nápad, podnet či otázku, už teraz sa na ne tešíme.

Už len samotný názov 6. kapitoly programu Slovensko regiónov - Zdravotníctvo - vyvoláva vášnivé diskusie, ktoré hlavne v dnešnej dobe polarizuju spoločnosť. Ako tento rezort podľa Fedora Flašíka môže začať zmysluplne fungovať?Všetko sa dozviete vo videu - Vaše otázky, postrehy či podnety radi zodpovieme. Tešíme sa veľkému záujmu o tieto myšlienky a...

Je tu kapitola č.5 a veľmi vážna téma. "MINISTERSTVÁ" - Ak prijmeme zmenu územnosprávneho členenia Slovenska na 3 plus 1 a vytvoria sa regionálne vlády, tak potom jednoznačne aj zmenou kompetenčného zákona je nutné upraviť taktiež ministerstvá na ústrednej a regionálnej úrovni. Viac k tejto téme sa dozviete vo videu. Tešíme sa na Vaše pripomienky,...

Program Slovensko regiónov zahŕňa tému riadenia výkonnej moci. Zmena je tu veľmi doležitá, nakoľko vidíme, že v súčasnosti to nefunguje. Ako by to malo byť nastavené? Pozrite si 4. kapitolu, kde sa dozviete viac. Vaše podnety a pripomienky, či otázky posielajte prostredníctvom formulára - radi ich zodpovieme.

V tretej časti programu Slovensko regiónov sa autor JUDr Fedor Flašík venuje zmene volebného systému. V čom spočíva táto zmena a aké by mala mať prínosy pre krajinu, občanov a hlavne regióny? Pozrite si celé video, kde sa dozviete oveľa viac.

JUDr. FEDOR  FLAŠÍK
© copyright all rights reserved Cookies