NÁVRH NA PREROZDELENIE MANDÁTOV DO REGIONÁLNYCH PARLAMENTOV


BRATISLAVA

Počet obyvateľov 650 838, koeficient prepočtu 1306/mandát, počet poslancov 52


ZÁPADOSLOVENSKÝ REGIÓN

Počet obyvateľov 1 828 428, koeficient prepočtu 24058/mandát, počet poslancov 76


STREDOSLOVENSKÝ REGIÓN

Počet obyvateľov 1 340 811, koeficient prepočtu 23943/mandát, počet poslancov 56


VÝCHODOSLOVENSKÝ REGIÓN

Počet obyvateľov 1 623 043, koeficient prepočtu 23868/mandát, počet poslancov 68